plansza informacyjna

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

 

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

Źródło ciepła musi być zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wnioski o wypłatę dodatku można składać do 30 listopada 2022 r.

Wnioski można składać w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Śliwicach przy ul. Ks. dra St. Sychowskiego 28, biuro nr 2 oraz w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy ePUAP

Szczegóły na stronie: https://sliwice.naszops.pl/