logo czyste powietrze

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Śliwice do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego zostaną wyjaśnione zasady ubiegania się o dofinansowanie z Programu Czyste Powietrze. Spotkanie obędzie się podczas zebrania wiejskiego w dniu 29 września o godzinie 19.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach.

Na spotkanie zapraszamy właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo m. in.:

  • kto może ubiegać się o dofinansowanie na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i termomodernizację budynków,
  • jakie wymagania techniczne powinno spełniać nowe źródło ciepła,
  • jakie zadania mogą wchodzić w skład przedsięwzięć objętych dofinansowaniem,
  • jakie dokumenty są konieczne przy rozliczaniu zadania.