osoby siedzące na krzesłach

Wójt Gminy informuje, że z dniem 20 września 2022 roku rozpoczną się konsultacje „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Śliwice na 2023 rok” i zaprasza do czynnego udziału.

 

 

Uwagi do ww. programu można składać w formie pisemnych uwag, opinii i wniosków na adres:

Urząd Gminy Śliwice

ul. ks. dr. St. Sychowskiego 30

89-530 Śliwice

w terminie do 11 października 2022 roku.

Szczegóły dotyczące konsultacji zostaną umieszczone na stronie www.sliwice.pl oraz na stronie www.bip.sliwice.pl w zakładce „Konsultacje z organizacjami pozarządowymi”.

Druki będzie można pobrać także w pokoju nr 11 - Urzędu Gminy w Śliwicach.

Więcej informacji pod adresem:

https://bip.sliwice.pl/m,408,konsultacje.html

Załączniki:

pdfOgłoszenie_o_rozpoczęciu_konsultacji_na__2023.pdf

pdfInformacja_z_przeprowadzonych_konsultacji.pdf

pdfProjekt_Programu_współpracy_z_organizacjami_pozarządowymi_na_2023.pdf

pdfWniosek_o_rozpatrzenie_uwag_i_opinii.pdf