gminne zawody sportowo-pożarnicze

Dzisiaj na stadionie sportowym w Śliwicach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze o puchar Wójta Gminy Śliwice, Przewodniczącego Rady Gminy Śliwice oraz Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Śliwicach. Zawody przebiegały w 2 konkurencjach – sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowym. W zawodach uczestniczyły  jednostki OSP z terenu gminy Śliwice: OSP Śliwice, OSP Krąg, OSP Lubocień i OSP Lińsk.

 

Sędzią głównym gminnych zawodów sportowo-pożarniczych był aps. Krzysztof Grabiński
 z KPPSP w Tucholi. Sędzią pomocniczym był Komendant Gminny Piotr Landowski.

Zawody miały na celu w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia umiejętności obsługi sprzętu, ocenę stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzację wśród społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej, przygotowanie do startu w zawodach w wyższego szczebla. Wyniki zawodów świadczą o wysokim poziomie wyszkolenia i gotowości bojowej jednostek OSP.

Wszystkie drużyny otrzymały nagrody w postaci sprzętu przeciwpożarowego oraz puchary
 i pamiątkowe dyplomy.

Dwie najlepsze drużyny awansowały do zawodów powiatowych.

I miejsce zajęła drużyna z OSP Lińsk

II miejsce – OSP Krąg

III miejsce – OSP Lubocień

IV miejsce – OSP Śliwice

 

https://sliwice.pl/aktualnosci/2982-gminne-zawody-sportowo-pozarnicze
https://sliwice.pl/aktualnosci/2982-gminne-zawody-sportowo-pozarnicze
https://sliwice.pl/aktualnosci/2982-gminne-zawody-sportowo-pozarnicze
https://sliwice.pl/aktualnosci/2982-gminne-zawody-sportowo-pozarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze
gminne zawody sportowo-pożarnicze