przetarg napis na zielonym tle

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 października 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Łoboda. Nieruchomość opisana jest w ewidencji gruntów jako teren przemysłowy.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, na stronie internetowej Gminy Śliwice oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.

Więcej informacji na stronie : https://bip.sliwice.pl/