Szczegółowe informacje na temat konkursu, regulamin, formularz zgłoszeniowy i inne wymagane załączniki można znaleźć na stronie internetowej

https://www.kujawsko-pomorskie.pl/rolnictwo-i-obszary-wiejskie/38931-czwarta-edycja-wojewodzkiego-konkursu-na-pomyslowy-witacz-dozynkowy