powalone drzewo

Zgłoszenia dotyczące uszkodzeń budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w dniach 30.06.2022 r. – 01.07.2022 r. przyjmowane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Śliwicach oraz telefonicznie pod numerem 531 490 091