wójt gminy z podpisaną umową

29 czerwca 2022 roku Wójt Gminy Śliwice podpisał umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z zamieszkałych nieruchomości na terenie Gminy Śliwice.

Zakład Wielobranżowy Wiązar Menard Wiesław złożył najkorzystniejszą ofertę w ogłoszonym postępowaniu. Pozostałe oferty zostały złożone przez Eko-Merkuria Czapiewski Sp. z o.o. i Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o.

 

Zawarta umowa opiewa na kwotę 1 318 054,00 zł za usługi świadczone w okresie od 01.07.2022 do 30.06.2023.