zdjęcie grupowe

We wtorek 21 czerwca w Urzędzie Gminy w Śliwicach odbyło się uroczyste rozdanie nagród Wójta Gminy  dla absolwentów szkół podstawowych. Nagroda przyznawana jest uczniom, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad.

Gratulacje, wyrazy uznania i nagrody przekazali wyróżnionym uczniom Sekretarz Gminy  Piotr Spica  i Skarbnik Gminy Andrzej Urbański.

W tym roku wyróżnienia otrzymało pięć osób: Alicja Hulisz, Marta Zielińska i Mikołaj Gibas ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach, Emilia Zwolińska ze Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach oraz Bartosz Andrearczyk  ze Szkoły Podstawowej w Lińsku.

Wszystkim uczniom serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów i osiągnięć oraz jak najlepszych warunków do realizacji zainteresowań i talentów.

wyróżnienie dla Alicji Hulisz
wyróżnienie dla Bartosza Andrearczyka
wyróżnienie dla Emiliii Zwolińskiej
wyróżnienie dla Marty Zielińskiej
wyróżnienie dla Mikołaja Gibasa
zdjęcie grupowe