komunikat na czerwonym tle

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Śliwicach oraz w biuletynie informacji publicznej BIP w dniu 15.06.2022 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz gruntu przeznaczonego do sprzedaży w miejscowości Łoboda. Nieruchomość stanowi własność gminy Śliwice.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.sliwice.pl/a,20794,ogloszenie.html