spotkanie z przedsiębiorcami

Wójt Gminy Śliwice oraz Pani Anna Korczak z Zarządu Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Sp. z o.o. mieli zaszczyt spotkać się z  przedsiębiorcami i omówić możliwość uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego na 12 lat z uwagi na projekt inwestycyjny w ramach Polskiej Strefy Inwestycji.  

 

Spotkanie otworzył Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch, witając przedsiębiorców, Panią Annę Korczak oraz prezentując informację dotyczące inwestycji gminnych. Następnie Pani Anna przedstawiła mechanizm działania Polskiej Strefy Inwestycji, omówiła proces aplikacyjny oraz odpowiedziała na wszelkie pytania przedsiębiorców podczas dyskusji.

Od 2018 roku cała Polska znajduje się w strefie ekonomicznej, a przedsiębiorcy m.in. z branży produkcyjnej oraz nowoczesnych usług dla biznesu, mogą skorzystać z pomocy publicznej jaką jest zwolnienie z podatku dochodowego.

Pomoc przeznaczona jest dla wszystkich inwestorów, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa oraz lokalizację Zakładu.  

uczestnicy spotkania wraz z prowadzącą spotkanie podczas dyskusji,
Wójt Gminy Śliwice witający uczestników spotkania
- Wójt Gminy Śliwice prezentujący uczestnikom spotkania prezentacje dotycząca inwestycji gminnych,
- uczestnicy spotkania podczas prezentacji inwestycji gminnych,
Pani Anna podczas omawiania prezentacji dotyczącej zwolnienia z podatku,
uczestnicy spotkania podczas prezentacji dotyczącej zwolnienia z podatku
uczestnicy spotkania podczas prezentacji dotyczącej zwolnienia z podatku.