strażacy w kolumnie marszowej

Z okazji Naszego święta pragnę wyrazić wdzięczność za pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców Gminy Śliwice.
Wszystkim Druhnom oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Strażakom Państwowej Straży Pożarnej składam serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz wyrazy uznania za bezinteresowną służbę i profesjonalną postawę w tych trudnych czasach.

 

Wyjątkowe życzenia kieruję również do Państwa Bliskich i Przyjaciół, a szczere wyrazy podziękowania do osób wspierających ochronę przeciwpożarową za ich niezmienną serdeczność i słowa wsparcia kierowane do strażaków.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji a także zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz nieustającej opieki Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

Wójt Gminy Śliwice

Daniel Kożuch