Medalem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali odznaczeni Państwo Genowefa i Alojzy Lipkowscy ze Śliwic. Wójt Daniel Kożuch wręczył również jubilatom pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty i drobny upominek. Włodarz dziękował małżonkom za tak piękne przeżycie wspólnej drogi życia i wspaniały przykład dla młodego pokolenia.

Pani Genowefa po ukończeniu liceum pedagogicznego w Grudziądzu od 1 września 1965 roku rozpoczęła pracę w Przedszkolu w Śliwicach, które wówczas mieściło się w baraku przy ul. Dworcowej. 1 września 1977 roku jako nowa dyrektorka placówki odebrała klucze do nowo wybudowanego i wyposażonego budynku przedszkola, które do dziś mieści się przy ul. Pocztowej. Ukończyła wyższe studia pedagogiczne. Po przejściu na emeryturę wspólnie z małżonkiem przystąpili do Klubu Seniora dzięki czemu mieli okazję zwiedzić odległe zakątki Polski. Aktualnie satysfakcję jubilatce sprawia rozwiązywanie krzyżówek.

Jubilatowi przez całe życie przyświeca zasada, którą w młodzieńczych latach przekazał mu ojciec: „Jeśli będziesz chciał być szanowanym, najpierw ty szanuj innych”. Pan Alojzy po odpowiednim przygotowaniu zawodowym podjął pracę jako inwentaryzator w Gminnej Spółdzielni w Śliwicach. W późniejszym okresie objął stanowisko dyrektora miejscowej placówki Banku Spółdzielczego. Za swoją pracę w bankowości otrzymał w 1988 roku Złoty Krzyż Zasługi. Jubilat ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został Prezesem Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska a następnie aż do emerytury pracował w miejscowym Urzędzie Gminy w dziale komunikacji. W latach 90-tych pełnił funkcję radnego Rady Gminy w Śliwicach. Pan Alojzy przez wiele lat służył społecznie pomocą prawną mieszkańcom. Ze względu na prawne zamiłowanie do dziś jest wiernym czytelnikiem powieści kryminalnych ale ceni również literaturę historyczną i regionalną.