przetarg napis na zielonym tle

Wójt Gminy Śliwice podaje do publicznej wiadomości, że dnia 3 czerwca 2022 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Śliwice w sali posiedzeń zostanie przeprowadzony publiczny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w Śliwicach Lisinach oraz w Laskach. Powyższe nieruchomości stanowią własność gminy Śliwice.

Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Śliwice, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Śliwice oraz w lokalnej prasie. Szczegółowych informacji o przeprowadzeniu przetargu udziela się w pokoju nr 12 tut. Urzędu Gminy w godz. od 7.00 do 14.00.