grupa osób podczas seminarium

21 kwietnia w Gminie Śliwice odbyło się Seminarium pt. Budżety samorządowe – stabilność dochodów i środki finansowania inwestycji, którego organizatorem było stowarzyszenie Unia Miasteczek Polskich, firma ACF – Doradcy Samorządów oraz Gmina Śliwice.

 

W seminarium uczestniczyli:

 • Zbigniew Ostrowski Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Grzegorz Cichy Prezes Unii Miasteczek Polskich
 • Janusz Buzek Prezes ACF Dordadcy Samorządu sp. z o.o.
 • Grzegorz Polak Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Cyfrowych oraz Maciej Thel Naczelnik Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
  w Departamencie Usług Cyfrowych, przedstawiciele Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • Rafał Pietrucień Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Marcin Fuchs Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Adam Mikołajczyk Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • Marek Wiewióra Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów
 • Dariusz Wrzos Zastępca Prezesa WFOŚiGW w Toruniu
 • Marcin Gregorowicz Kierownik, Działu Doradców Energetycznych, WFOŚiGW
  w Gdańsku
 • Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie, Starostowie z terenu Woj. Kuj-Pom oraz Woj. Pomorskiego

Gminę Śliwice, która jest członkiem od 2019 roku stowarzyszenia Unia Miasteczek Polskich reprezentowali: Wójt Daniel Kożuch, Zastępca Wójta Katarzyna Daszkiewicz, Sekretarz Gminy Śliwice Piotr Spica.

Tematy poruszane podczas Seminarium:

 • "Regionalne Programy Operacyjne na lata 2021 - 2027"
 • "Zasady przyznawania subwencji i dotacji"
 • "Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – zadania samorządów"
 • Wsparcie inwestycji w obszarach efektywności energetycznej, OZE i przeciwdziałania zjawisku SMOGu
 • Wystąpienia przedstawicieli firm: e-Sesja, CFF, Time4Bus

uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej
uczestnicy seminarium w sali konferencyjnej