komunikat na czerwonym tle

Wójt Gminy Śliwice odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Śliwicach – dz. nr 337/7 zapisanej w księdze wieczystej BY1T/00019287/5 w Sądzie Rejonowym w Tucholi, wyznaczony na dzień 29 kwietnia 2022 r. na godz. 12.00  w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice – sala posiedzeń.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.sliwice.pl/a,20711,ogloszenie-o-odwolaniu-przetargu.html