komunikat na czerwonym tle

Wójt Gminy Śliwice odwołuje pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości:

  1. Śliwice – dz. nr 1302/5 zapisanej w księdze wieczystej BY1T/00018000/3 w Sądzie Rejonowym w Tucholi
  2. Lisiny – dz. nr 297/6 zapisanej w księdze wieczystej BY1T/00019480/8 w Sądzie Rejonowym w Tucholi
  3. Laski – dz. nr 101, 102, 103 zapisanych w księdze wieczystej BY1T/00020634/3 w Sądzie Rejonowym w Tucholi

Przetarg miał się odbyć dnia 29 kwietnia 2022 r. na godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Śliwice – sala posiedzeń.

Więcej informacji pod adresem: https://bip.sliwice.pl/a,20712,ogloszenie-o-odwolaniu-przetargu.html