biegnące dzieci

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego w zakresie: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” oraz zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert do  9 maja 2022 roku.

 

Załączniki:

pdf42-22 zarzadzenie.pdf

pdfOgoszenie o konkursie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf

pdfoświadczenie o numerze rachunku bankowego.pdf

pdfoświadczenie VAT.pdf

pdfZałącznik Nr 2 do zarządzenia-Karta oceny formalnej_.pdf

pdfZałącznik Nr 3 do zarządzenia -Karta oceny merytorycznej-1.pdf

pdfZałącznik Nr 3 do ogłoszenia-oferta.pdf

pdfZałącznik Nr 4 do ogloszenia-sprawozdanie.pdf