plakat młodzi duchem

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Młodzi duchem - Aktywna jesień życia”. Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, z terenu gminy Śliwice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia.

W ramach projektu od maja do października 2022 r. odbędą się regularne spotkania dla uczestników. W tym:.

 • Wyjazdy do instytucji kultury
 • Wyjazdy do wiosek tematycznych
 • Wyjazd do parku w Gołuszycach
 • Wyjazd na kręgle
 • Zajęcia sportowe
 • Warsztaty rękodzielnicze
 • Warsztaty z komunikacji społecznej
 • Warsztaty z aktywizacji intelektualnej
 • Warsztaty ogrodnicze
 • Spotkanie otwarte
 • Masaże

Preferowany jest udział w projekcie osób zamieszkujących obszar rewitalizowany określony w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Śliwice na lata 2017-2023.
Do udziału w projekcie serdecznie gorąco zapraszamy Panów!

Rekrutacja uczestników rozpocznie się 19 kwietnia.  Liczba miejsc ograniczona.

Zagrożone wykluczeniem społecznym są m.in.  :

 - osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby niesamodzielne

Szczegółowe informacje w biurze projektu mieszczącym się w GOK Śliwice lub pod numerem 579 470 156.