plakat kreatywni seniorzy

Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja” informuje, że otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Kreatywni seniorzy - Aktywna jesień życia”. Projekt realizowany w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, z terenu gminy Śliwice, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia.

W ramach projektu od maja do października 2022 r. odbędą się regularne spotkania dla uczestników. W tym:

  • Wyjazdy do instytucji kultury
  • Wyjazdy do wiosek tematycznych
  • Wyjazd na kręgle
  • Zajęcia sportowe
  • Warsztaty rękodzielnicze
  • Warsztaty z komunikacji społecznej
  • Warsztaty z aktywizacji intelektualnej
  • Warsztaty kulinarne
  • Spotkanie otwarte
  • Masaże

Preferowany jest udział w projekcie osób zamieszkujących obszar rewitalizowany określony w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Śliwice na lata 2017-2023.
Do udziału w projekcie serdecznie gorąco zapraszamy Panów!

Rekrutacja uczestników rozpocznie się 19 kwietnia.  Liczba miejsc ograniczona.

Zagrożone wykluczeniem społecznym są m.in.  :

 - osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,

- osoby z niepełnosprawnością,

- osoby niesamodzielne

Szczegółowe informacje w biurze projektu mieszczącym się w GOK Śliwice lub pod numerem 579 470 156.