przedstawiciele organizacji pozarządowych

Dnia 16 marca 2022 roku Daniel Kożuch Wójt Gminy Śliwice oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy o wsparcie realizacji zadań publicznych. W tegorocznym konkursie brało udział 11 Stowarzyszeń. Łącznie złożono 16 ofert konkursowych z których 15 otrzymało dotację z budżetu Gminy Śliwice. Oferty konkursowe można było składać na realizację następujących zadań publicznych, wymienionych w ogłoszeniu o konkursie:

 

 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
 2. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
 3. Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym ludności starszej.
 4. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 5. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 6. Kultura i sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacje na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku:

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - plan 55 900,00 zł

 1. Gminny Klub Sportowy „Victoria” Śliwice: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży” – 33 000,00 zł.
 2. "Gniadosz” Stowarzyszenie Miłośników Koni i Zaprzęgów Konnych w Śliwicach: „XIII Piknik Koniarzy” - 7 500,00 zł
 3. UKS SP Śliwice: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży” - 7 700,00 zł
 4. Fundacja „Zagrajmy Razem”: „Szachy – rozwój i aktywny wypoczynek” – 4 500,00 zł
 5. Międzyszkolny Uczniowski Klub Karate „SHOTOKAN”: „W zdrowym ciele - Zdrowy Duch” - 3 200,00 zł

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - plan 4 000,00 zł

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”: „Młodzi kreatywni”- 1 000,00 zł
 2. Fundacja Piotra Reissa: „Półkolonie dla zawodników Akademii Piłkarskiej Piotra Reissa z Gminy Śliwice” - 1 000,00 zł
 3. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina”: „Kulturalny Konkurs Taneczny” - 1 000,00 zł
 4. Fundacja „Zagrajmy Razem”: „Obóz sportowy” - 1 000,00 zł

Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - plan 3 000,00 zł

 1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”: „Aktywny senior VIII” – 3 000,00 zł

Ograniczanie i zapobieganie wykluczeniem społecznym ludności starszej - plan 3 000,00 zł

 1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina”: „Razem raźniej” - 3 000,00 zł

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - plan 15 100,00 zł

 1. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Piecanki” w Łąskim Piecu: „Dożynki” – 8 100,00 zł
 2. Stowarzyszenie Przyjaciół Borowiaczka w Śliwicach: „BĘDZIM RAZEM FAJROWAĆ” Jubileusz 20-lecia nadania przedszkolu imienia „Borowiaczek” – 3 000,00 zł
 3. Towarzystwo Miłośników Ziemi Śliwickiej „Knieja”: „Festiwal Kultur”- 4 000,00 zł

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - plan 4 000,00 zł

 1. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Śliwice „Atrakcyjna Gmina”: „Przegląd Kapel Podwórkowych” – 4 000,00 zł

przedstawiciele organizacji pozarządowych
osoby siedzące przy stole
osoby podpisujące dokumenty
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole
osoby siedzące przy stole