dziecko w czapce

Drodzy Rodzice. Czas rekrutacji i składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola trwać będzie od 1 do 18 marca 2022 r do godziny 15.00. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oświadczenia rodziców są do pobrania na stronie internetowej Przedszkola lub w placówce Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach, ulica Pocztowa 2, od 1 marca 2022 roku.