flaga ukrainy

Po dzisiejszej wideokonferencji z Wojewodą, której głównym tematem była organizacja pomocy państwa i samorządów dla przybywających do nas mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy, deklarujemy wsparcie i pomoc w zaspokojeniu potrzeb bytowych naszym sąsiadom.

 

W pierwszej kolejności Wójt Daniel Kożuch skontaktował się z przedsiębiorcami z naszego terenu, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy i zapewnił, że Gmina Śliwice wesprze tych, którzy w obawie o życie swoich rodzin, chcieliby sprowadzić je do Polski.

Służby Wojewody koordynują akcję organizacji pomocy i przekazują samorządom informacje o przewidywanych potrzebach. Uproszczono procedury przekraczania polsko-ukraińskiej granicy. W zależności od rozwoju sytuacji, podejmowane będą kolejne decyzje. Możliwa jest pomoc na szerszą skalę.