Informujemy, że na terenie całego kraju zostały uruchomione punkty specjalistyczne w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.Istnieje możliwość skorzystania z dyżurów specjalistycznych utworzonych na terenie całego kraju za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Listę punktów specjalistycznych opublikowano na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, która znajduje się w poniższym linku:

DYŻURY SPECJALISTYCZNE – KOMUNIKAT