W związku z pogorszeniem się sytuacji epidemiologicznej i koniecznością ograniczenia osobistych kontaktów z petentami Starosta Tucholski informuje, iż od dnia 1 lutego 2022 r. do odwołania świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będą udzielane wyłącznie w formie zdalnej.

 

Udzielanie porad telefonicznie odbywać się będzie zgodnie z dotychczasowymi godzinami pracy punktów przez osoby obsługujące w danym dniu dyżur. 

Pod nr telefonu (52) 559 07 51 w godzinach pracy starostwa można ustalić termin porady w poszczególnych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

PUNKT W TUCHOLI

 • Punkt: Książnica Tucholska 
  (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych)
  - od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30).

PUNKTY GMINNE

 • Punkt: Gostycyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  poniedziałek 9:00 - 13:00
 • Punkt: Lubiewo Urząd Gminy w Lubiewie
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  wtorek 8:00 - 12:00
 • Punkt: Śliwice Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  środa 13:00 - 17:00
 • Punkt: Cekcyn Gminny Ośrodek Kultury
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  czwartek 8:00 – 12:00
 • Punkt: Kęsowo Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  (punkt prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe)
  piątek 8:00 – 12:00

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji można uzyskać na stronie www.tucholski.pl,
zakładka „Nieodpłatna Pomoc Prawna”.