osoby siedzące w kręgu

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" Termin składania ofert do 07 lutego 2022 roku.

pdfzarzadzenie.pdf

pdfOgoszenie_o_konkursie_Dziaalnosc_wspomagajca_rozwoj_wsplnot_i_spoecznoci_lokalnych.pdf

pdfowiadczenie_rachunek_bankowy.pdf

pdfowiadczenie_vat.pdf

pdfZacznik_Nr_1_-_Karta_oceny_formalnej.pdf

pdfZacznik_Nr_2_-_Karta_oceny_merytorycznej.pdf

pdfZacznik_Nr_3_-_oferta.pdf

pdfZacznik_Nr_4_-_sprawozdanie.pdf