grupa strażaków i oficjeli z przekazanym sprzętem

Dnia 5 stycznia odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczo gaśniczego Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Śliwicach oraz Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Lińsku.

Na uroczystym przekazaniu obecni byli: Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch, Zastępca Wójta Katarzyna Daszkiewicz, Skarbnik Gminy Andrzej Urbański,  Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Zwoliński, Sekretarz Gminy Piotr Spica  oraz  przedstawiciele Jednostek OSP Śliwice oraz OSP Lińsk.

Przekazany sprzęt o wartości 40 540,00zł został dofinansowany ze środków  Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości  w kwocie 38 620,00zł. funusz sprawiedliwosci loga