sprzęt pożarniczy

Ochotnicza Straż Pożarna w Lińsku wzbogaciła się o nowy sprzęt tj. smok ssawny pływający, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, dyski sygnalizacyjne, zabezpieczenie (klin pod koła) oraz zestaw podkładów i klinów. Zakup został dofinansowany z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 5 500,00 zł.

 logo Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników