Tadeusz Bieliński z rodziną

W dniu urodzin Pana Tadeusza Bielińskiego z Rosochatki odwiedziła z najlepszymi życzeniami w imieniu Wójta Gminy Daniela Kożucha jego zastępczyni – Katarzyna Daszkiewicz. 95-ta rocznica urodzin była niebywałą okazją do wspomnień.

Dostojny Jubilat wraz z małżonką Krystyną prowadzili wspólnie gospodarstwo rolne w swojej rodzinnej miejscowości. Małżonkowie wychowali trzech synów i córkę. Dzisiaj Jubilatowi radość niesie 8 wnuków i 6 prawnuków.

Pan Tadeusz do dziś zachowuje doskonałą pamięć oraz zamiłowanie do matematyki. Jubilat wspomina minione dotąd lata, gdzie dekadę pracował w tartaku w Szlachcie, 8 lat jako drwal i kolejne lata aż do emerytury w śliwickiej „Grzybiarni”. Pełnienie domowych i zawodowych obowiązków Pan Tadeusz zawsze godził ze swoją największą pasją – wędkowaniem, za co kilka lat temu otrzymał nawet puchar KS Błyszcz dla Najstarszego Wędkarza. 

Jak mówi o Panu Tadeuszu najbliższa rodzina – zawsze skromny, umiłował rodzinną miejscowość. Tu przez ćwierć wieku pełnił służbę jako strażak w Ochotniczej Staży Pożarnej w Rosochatce, gotów w każdej chwili nieść pomoc.

Jubilatowi życzymy kolejnych wspaniałych lat w zdrowiu i pełni szczęścia rodzinnego.