osoby oglądają prace plastyczne ułożone na stole

W dniu 15 listopada 2021 r. w sali Urzędu Gminy w Śliwicach podsumowano wyniki etapu gminnego Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Zapobiegajmy Pożarom”.
Konkurs zorganizowano z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Organizatorem szczebla gminnego był Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Śliwicach przy udziale Gminy Śliwice.

 

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy Pożarom” ma na celu zainteresowanie dzieci i młodzieży ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnej
w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz
w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej i historię pożarnictwa.

W tegorocznej edycji do etapu gminnego wpłynęło 40 prac. Najlepsze prace plastyczne wybrane przez jury przesłano na eliminacje powiatowe. Prace oceniała komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący jury – Zygmunt Andrearczyk– komendant gminny Związku OSP RP,  Członkowie: Katarzyna Daszkiewicz, Agnieszka Urbańska, Małgorzata Suszek.

 

Wyniki konkursu:

I grupa - przedszkola:

 • Aurelia Tokarska – Oddział Przedszkolny przy SP Śliwiczki
 • Hubert Felczykowski - Oddział Przedszkolny przy SP Śliwiczki
 • Zuzanna Walerych – Oddział Przedszkolny przy SP Lińsk
 • Krzysztof Piszczuk – Oddział Przedszkolny przy SP Lińsk

II grupa – szkoła podstawowa klasy I – III

 • Łukasz Koziński – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 • Klara Węsierska – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 • Nikodem Schiller – Szkoła Podstawowa w Śliwicach
 • Marcelina Selka – Szkoła Podstawowa w Śliwiczkach
 • Borys Lemke – Szkoła Podstawowa w Śliwicach

III grupa – szkoła podstawowa klasy IV – VI

 • Paweł Chabowski – Szkoła Podstawowa w Lińsku
 • Aleksandra Warczak – Szkoła Podstawowa w Lińsku

V grupa – osoby dorosłe

 • Natalia Jankowska
 • Agnieszka Karpus

Nagrody rzeczowe za najlepsze prace  oraz dyplomy i upominki dla wszystkich uczestników zostały przekazane przez Wójta Gminy Śliwice Daniela Kożucha do Dyrektorów Szkół.

Serdecznie dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

 

prace plastyczne o tematyce strażackiej
prace plastyczne o tematyce strażackiej
prace plastyczne o tematyce strażackiej
osoby oglądają prace plastyczne ułożone na stole
prace plastyczne o tematyce strażackiej