lanca gaśnicza

Ochotnicza Straż Pożarna w Lińsku wzbogaciło się o nowy  sprzęt tj.  Lancę  gaśniczą  i dwa węże tłoczne . Zakup został ”Dofinansowany ze środków Fundacji ORLEN”. Całkowity koszt zakupu sprzętu wyniósł 3714,60 zł