Uprzejmie informujemy, że od 24 listopada 2021 r. wprowadzono stałą organizację ruchu dla dróg gminnych – ul. Pocztowej oraz ul. Leśnej w Śliwicach. Na odcinkach ul. Leśnej, i ul. Pocztowej w Śliwicach (zgodnie z poglądową mapą) obowiązywać będzie tzw. strefa zamieszkania. Z uwagi na liczne prośby mieszkańców, aby zapewnić bezpieczeństwo pieszych wprowadzony został obszar zamieszkania.

Ma on służyć przede wszystkim osobom tam zamieszkującym i uczęszczającym do placówek szkolnych. Strefy zamieszkania to swoisty azyl dla pieszych i obszar, w którym pieszy powinien czuć się bezpieczny.

Obowiązujące zasady w strefie zamieszkania m.in.:

  • obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, a kierującym możliwości należytej obserwacji odbywającego się ruchu pieszych i odpowiedniego reagowania;
  • pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach;
  • o strefie informuje znak drogowy D – 41.

mapa zmiany organizacji ruchu