Łukasz Schreiber

Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie:

Półmetek kadencji. Śniadanie z Ministrem Łukaszem Schreiberem. Podsumowanie inwestycji realizowanych w Gminie Śliwice przy wsparciu funduszy rządowych.

Dnia 12 listopada 2021r. o godzinie 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Śliwicach

Program spotkania:

  1. Powitanie gości
  2. Podsumowanie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Śliwice przy wsparciu funduszy rządowych
  3. Wystąpienie Ministra Łukasza Schreibera
  4. Dyskusja
  5. Wystąpienie przedstawiciela Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi
  6. Poczęstunek
  7. Zakończenie spotkania

Na spotkaniu obecni będą: Wicewojewoda Kujawsko -Pomorski Radosław Kempinski, przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.