tory kolejowe

PKP PLK S.A Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy informuję, że od dnia 7 listopada 2021 roku na linii kolejowej nr 215 Laskowice Pomorskie – Bąk, na odcinku Osie – Śliwice, w km 17+660 – 18,300 i w km 24+800 – 37+040 zostanie podniesiona prędkość maksymalna do V=100 km/k dla pociągów pasażerskich i autobusów szynowych.

 

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przez uczestników ruchu drogowego, z uwagi na podniesienie prędkości pociągów na w/w odcinku oraz na przejazdach kolejowo – drogowych:

 • w km 25,376 w ciągu drogi leśnej Wygoda - do lasu,
 • w km 26,484 w ciągu drogi leśnej Łążek - do lasu,
 • w km 26,931 w ciągu drogi gminnej nr 030130C w m. Łążek,
 • w km 28,247 w ciągu drogi powiatowej nr 1005C w m. Łążek,
 • w km 29,025 w ciągu drogi gminnej nr 030112C Łążek - Łąski Piec,
 • w km 29,730 w ciągu drogi gminnej nr 010258C w m. Łąski Piec,
 • w km 30,905 w ciągu drogi gminnej nr 010215C w m. Zazdrość,
 • w km 32,580 w ciągu drogi gminnej nr 010214C w m. Śliwiczki,
 • w km 34001 w ciągu drogi gminnej nr 01021 IC w m. Śliwiczki,
 • w km 35,335 w ciągu drogi powiatowej nr 1005C w m. Śliwiczki,
 • w km 36,384 w ciągu drogi gminnej nr 010226C w m. Śliwice.