książka i róża

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół i osobom zaangażowanym w życie oświaty najserdeczniejsze życzenia.

Dziękujemy za przekazywaną wiedzę, za zawodowe i osobiste zaangażowanie w wykonywaną pracę, za profesjonalizm oraz kształtowanie wartości wśród młodych ludzi.

 

Życzymy wielu sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                      

Przewodniczący Rady Gminy Śliwice                                         Wójt Gminy Śliwice

            Zbigniew Zwoliński                                                              Daniel Kożuch