zdjęcie grupowe wyróżnionych nauczycieli

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony jest w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Święto wprowadzono w 1982 r. w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. To święto skierowane do wyjątkowych ludzi i wyjątkowego zawodu, daje nam okazję, aby podziękować za poświęcenie, zaangażowanie, lekcje życia i rozbudzanie wyobraźni oraz ambicji.

Tradycyjnie, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Wójt Gminy Śliwice przyznał nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół i przedszkola  prowadzonych przez Gminę Śliwice. Wójt  Daniel Kożuch w uznaniu dla ich wkładu pracy wyróżnił dyrektora Przedszkola Samorządowego „Borowiaczek” w Śliwicach - Panią Ilonę Kiełpińską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Lińsku -  Panią Gabrielę Kozłowską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Śliwiczkach - Panią Lidię Lipską, dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach -  Panią Mariolę Pawelską. Z grona nauczycieli, których praca była wyjątkowo znacząca dla ucznia oraz szkoły wyróżniono Pana Romana Mechlińskiego nauczyciela Szkoły Podstawowej im. Ks. Prałata E. Staniszewskiego w Śliwicach.