profilaktyka raka płuc grafika

Program profilaktyki, wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca dla województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program skierowany jest do osób z konsumcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat, z okresem abstynencji tytoniowej nie dłuższm niż 15 lat:

  • od 55 do 74 lat
  • lub od 50 do 74 lat z jednym z czynników ryzyka:
    • ekspozycja zawodowa na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny silników diesla, dym ze spalania wegla kamiennego, sadza, ekspozycjana radon
    • indywidualna historia zachorowania na raka, przebytyrak płuca, w wywiadziechłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależneod paleniatytoniu, np. rak pęcherzamoczowego
    • rakpłuca w wywiadzieu krewnychpierwszego stopnia: historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub idiopatyczne włóknienie płuc

Zadzwoń i umów się na bezpłatną tomografie komputerową

Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 39 20
Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku
ul. Królewiecka 2a
87-800 Włocławek
tel. 54 230 13 46