Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że październik jest Miesiącem Świadomości Raka Piersi i wiele działań profilaktycznych w tym zakresie koncentruje się 15 października, który został ogłoszony Dniem Walki z Rakiem Piersi.

Mając na uwadze troskę o zdrowie społeczeństwa naszego regionu informujemy, że dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego realizowany jest przez Centrum Onkologii w Bydgoszczy Program profilaktyki wczesnego wykrywania i zapobiegania raka płuca. Program skierowany jest do osób:

 

  1. w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą, lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat oraz
  2. w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą, lub równą 20 paczkolat, okresem absencji tytoniowej nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
    • ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu,spaliny silników diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadza, ekspozycja na radom,
    • indywidulną historię zachorowania na raka płuca w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi, lub raki zależne od palenia,
    • rak płuca w wywiadzie u krewnych I stopnia,
    • historię chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc POChP, lub włóknienie płuc IPF

W ramach powyższego programu w/w osoby mogą umówić się na bezpłatną tomografię komputerową w:
Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka
ul. dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz
tel. 52 374 39 20
Centrum Diagnostyczno- Leczniczym we Włocławku
ul. Królewiecka 2a
87-800 Włocławek
tel. 54 230 13 46