spis narodowy infografika

Szanowni Mieszkańcy. Przed nami ostatnie chwile Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Osoby, które do tej pory nie wypełniły swojego obowiązku pilnie prosimy o dokonanie samospisu na stronie spis.gov.pl lub kontakt z Gminnym Biurem Spisowym w Śliwicach pod nr 531 490 107 lub w godzinach pracy Urzędu pod nr 52 3340722, 52 3340710.

 

Pamiętajmy, że obowiązkowi spisowemu podlegają wszyscy obywatele polscy, także ci przebywający za granicą (bez względu na okres przebywania), którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce w związku z wyjazdem.

Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Spis trwa do dnia 30.09.2021r.