przejazd zaprzęgów konnych

Zapraszamy na program W Borach i na Krajnie dziś o godz.19:45, powtórka w dniu 11.08.2021r. o 8:15 a także w dniu 14.08.2021r. o 10:15. W programie powiemy o Pikniku Koniarzy a także podsumujemy Grand Prix Borów Tucholskich biegiem Śliwicka Dyszka