centralna ewidencja emisyjności budynków ulotka informacyjna

Od 1 lipca 2021 r. rusza proces składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła jakie są wykorzystywane w budynkach. Oznacza to, że każdy właściciel / zarządca budynku jest obowiązany do wypełnienia deklaracji w ramach projektu: Zintegrowany system ograniczenia niskiej emisji (ZONE), którego głównym celem jest poprawa jakości powietrza. Stosowanie złej jakości opału, używanie niesprawnych i przestarzałych kotłów powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych dla zdrowia substancji.

 

Program realizowany jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i jest niezależny od Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Deklaracje będzie można składać przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB.

Osoby, które nie będą mogły skorzystać z tej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją osobiście w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Śliwicach, po wydrukowaniu wniosku znajdującego się pod adresem: Centralna Cewidencja emisyjnosci budynków

Czas przewidziany  na zgłoszenie:

  • 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła lub źródła spalania paliw  w przypadku nowych źródeł ciepła,
  • 12 miesięcy licząc od 1 lipca 2021r.  w odniesieniu do źródeł istniejących.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, a właściciele nieruchomości którzy tego nie zrobią, będą musieli zgodnie z ustawą liczyć się z karą grzywny.

Link do złożenia deklaracji znajdują się na stronie: zone.gunb.gov.pl