osoba pisząca na kartce

Zapraszamy na kolejne ze spotkań/szkoleń dla przedsiębiorców w ramach Projektu "Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg.

 

Podczas spotkania zostaną omówione takie tematy jak:

  1. Możliwości uzyskania pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego na nowe inwestycje w ramach programu „Cała Polska Strefą”
  2. Procedura uzyskania decyzji o wsparciu i zasady weryfikacji kryteriów jakościowych podczas realizacji inwestycji. 3. *Relacje przedsiębiorca – JST w procesie inwestycyjnym  4. *Oferty inwestycyjne dla MŚP w Województwie Kujawsko – Pomorskim

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina.

Szkolenie poprowadzą:

  • Pani Joanna Gasek - */Zastępca Dyrektora Działu Inwestycji Strefowych, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna/
  • Pan Tomasz Telesiński - *Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora w Poznaniu, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski 

Obowiązkowa rejestracja na stronie

Zarejestrowane osoby otrzymają link do spotkania

pdfProgram szkolenia