pisząca osoba , na biurku komputer

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dla przedsiębiorców, które odbędzie się 20 maja od godziny 10.00. Będzie to pierwsze ze spotkanie dla przedsiębiorców w ramach Projektu

"Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem" finansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Strategicznego Gospostrateg. Podczas spotkania zostaną omówione szczegółowo zwrotne produkty finansowe, tarcza antykryzysowa oraz instrumenty rynku pracy dostępne dla MŚP.

 

Na koniec zostaną przedstawione założenia i planowane rezultaty Projektu Regiogmina. Szczegółowy program przesyłam w załączeniu. W osobnym emailu prześlę link do formularza rejestracyjnego na spotkanie

Rejestracja na szkolenie :
http://ekip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php/szkolenia

pdfSzkolenie-MSP-20-maja.pdf