Łukasza Schreiber

Spotkanie z ministrem było kolejną okazją do dyskusji ważnych dla samorządu gminy sprawach, planowanych inwestycjach, a także o sytuacji związanej ze skutkami pandemii COVID-19. Wójt Danie Kożuch przedstawił informację o realizacji zadań finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w tym o budowie dróg, kanalizacji, wodociągów i rozbudowie ośrodka kultury, gdzie środki z REFIL posłużyły jako wkład własny do projektu „unijnego”.

Rozmowy dotyczyły też nowych zadań planowanych w najbliższej przyszłości m.in. przebudowy stacji uzdatniania wody w Śliwicach, gruntownej modernizacji śliwickiej remizy OSP oraz budynku organistówki.

 

Dzisiejsze spotkanie było też okazją do zaprezentowania Panu Ministrowi efektów wydatkowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W spotkaniu uczestniczył również Pan Jerzy Kowalik Doradca Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Zbigniew Zwoliński i radni naszej gminy. 762 621 zł, które otrzymaliśmy w ramach pierwszej transzy RFIL w całości wydatkowaliśmy na realizację inwestycji już w 2020 r.

Czeka nas jeszcze realizacja kolejnych zadań o łącznej wartości blisko 6,5 mln zł, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z kolejnych transz REFIL. To ogromny impuls finansowy, który bardzo przyspieszy rozwój naszej gminy.

 

DSC_4875-min
DSC_4883-min
DSC_4885-min
DSC_4920-min
DSC_4922-min
DSC_4936-min
DSC_4949-min
DSC_4956-min
DSC_4971-min