przemarsz strażaków

Z okazji Naszego święta pragnę wyrazić wdzięczność za pełną poświęcenia służbę na rzecz mieszkańców Gminy Śliwice.
Wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej oraz Druhom Ochotniczych Straży Pożarnych składam serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu swoich obowiązków oraz wyrazy uznania za bezinteresowną służbę i profesjonalną postawę w tych trudnych czasach.


Wyjątkowe życzenia kieruję również do Państwa Bliskich i Przyjaciół, a szczere wyrazy podziękowania do osób wspierających ochronę przeciwpożarową za ich niezmienną serdeczność i słowa wsparcia kierowane do strażaków.
Życzę bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji a także zdrowia, szczęścia, pomyślności oraz nieustającej opieki Świętego Floriana. Niech podejmowane działania i służba drugiemu człowiekowi będzie zawsze źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Wójt Gminy Śliwice

Daniel Kożuch