Wójt Gminy Śliwice Daniel Kożuch złożył najserdeczniejsze życzenia oraz wręczył bukiet kwiatów obchodzącemu jubileusz 97. urodzin Panu Leonowi Nadarzyńskiemu ze Śliwic. Jubilat urodził się w miejscowości Bedlenki w powiecie świeckim. W okresie II wojny światowej Pan Leon pracował na majątku rolnym Belno w powiecie świeckim. Następnie rozpoczął pracę, z którą związany był aż do emerytury. Zawód kolejarza przyniósł Panu Leonowi wiele satysfakcji, dzięki czemu z radością ukończył technikum kolejowe w Bydgoszczy. W roku 1946r. Pan Leon zawarł związek małżeński z pochodzącą Kresów Panią Heleną. Małżonkowie doczekali się syna i dwóch córek, a dzisiaj Pan Leon jest szczęśliwym dziadkiem 3 wnucząt i 5 prawnucząt.

Od 1952r. jubilat pracował jako zawiadowca stacji kolejowej w Śliwicach. Kolejarskie zamiłowanie zadecydowało o budowie domu w bliskim sąsiedztwie torów, by zawsze mieć oko na przejeżdżające pociągi.

W latach 1968-1971 Pan Nadarzyński pełnił w Śliwicach funkcję Przewodniczącego Gromadzkiej Rady Narodowej, czego największym osiągnięciem było oddanie do użytku Domu Kultury. Pan Leon wspomina, że z zamiłowaniem zajmował się pielęgnacją działki i uprawą własnych warzyw. Dzisiaj dobre samopoczucie zapewniają jubilatowi krzyżówki oraz książki o tematyce regionalnej. Życzymy jubilatowi wszelkiej pomyślności i zdrowia na kolejne lata.

Na zdjęciu Pan Leon Nadarzyński wraz z Wójtem Gminy Śliwice Danielem Kożuchem oraz synem Januszem i synową Janiną.