plakat informacyjny o naborze na rachmistrza spisowego

Trwa nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych, którzy będą wykonywać prace spisowe w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r. (po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o NSP 2021 w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.), według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 do 9 lutego 2021 r.
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: 

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.


Szczegółowe informacje o naborze i druk zgłoszenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UG Śliwice