zdjęcie lotnicze miejscowości Śliwiczki

Plebiscyt na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej skierowanej do osób w wieku przekraczającym 50 lat.

Należy przez to rozumieć m.in. siłownie zewnętrzne, ścieżki dydaktyczne, altany wypoczynkowe, alejki spacerowe, tereny zielone, gry zewnętrzne na terenach zielonych np. mini golf, bule i inne (z wyłączeniem ścieżek rowerowych), z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do realizacji 

  1. propozycja nr 1 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach,
  2. propozycja nr 2 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy remizie OSP w Śliwiczkach

został przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 102/20 Wójta Gminy Śliwice z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia plebiscytu na wybór jednej z dwóch propozycji operacji, polegających na kształtowaniu ogólnodostępnej przestrzeni publicznej z których w wyniku głosowania, zostanie wyłoniona jedna przeznaczona do realizacji.
Głosowanie trwało do dnia 12 stycznia 2021 roku do godz. 12:00 i odbyło się:

  1. za pomocą formularza online zamieszczonego na stronie internetowej www.sliwice.pl,
  2. poprzez wypełnienie formularza w wersji papierowej i wrzucenie go do skrzynki umieszczonej przy wejściu do Urzędu Gminy Śliwice.

Łącznie oddano 90 głosów, w tym głosów ważnych 83.

Poniżej uzyskane wyniki:

  1. propozycja nr 1 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach – 80 głosów;
  2. propozycja nr 2 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy remizie OSP w Śliwiczkach – 3 głosy.

Zgodnie z wynikami plebiscytu do realizacji wybiera się propozycję nr 1 - kształtowanie przestrzeni publicznej - teren przy boisku wielofunkcyjnym w Śliwiczkach, która otrzymała 80 głosów.

Dziękujemy serdecznie za udział w plebiscycie.