mężczyzna podczas obróbki artystycznej drewna

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Kultura i sztuka, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz zaprasza do składania ofert.

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Śliwice