chłopcy jadący na łyżwach

Wójt Gminy Śliwice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2021 zadania publicznego w zakresie: „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży” oraz zaprasza do składania ofert.

Dokumenty do pobrania na stronie BiP Śliwice